ABZV is een actieve en creatieve adviseur op het gebied van zorgvastgoed. ABZV creëert waarde voor zorgaanbieders en vastgoedpartijen. Of het nu gaat om het opzet van een gezondheidscentrum, de herbestemming van een ziekenhuis of een sale leaseback  van een verpleeghuis; ABZV brengt partijen bij elkaar en maakt businessplannen haalbaar.

Al sinds 2005 vervult ABZV deze brugfunctie tussen zorg en vastgoed. En met succes. ABZV volgt de ontwikkelingen en trends in de zorg- en vastgoedsector en neemt deze mee in haar adviezen en waardebepalingen.

De werkwijze van ABZV is snel, accuraat en oplossingsgericht. Opdrachtgevers van ABZV zijn instellingen in de care en de cure, beleggers, ontwikkelaars, financiers, corporaties en gemeenten. ABZV is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs NRVT en de NVM, en is partner van het platform Zorgvastgoed.nl.